Üye Girişi

Temel Konular


Fiyatlandırma

2004 yılından itibaren referans fiyat sistemi uygulanmaktadır. İlaç fiyatları; ürünün Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan’daki depocuya satış fiyatlarından en ucuzunun referans fiyat olarak kabul edilmesiyle belirlenmektedir.

Ancak, ilgili ürünün imal veya ithal edildiği ülkeler, söz konusu referans ülkelerin dışında olup bu ülkelerde referans ülke fiyatlarının altında belirlenmiş bir depocuya satış fiyatı var ise, depocuya satış fiyatı düşük olan ülkedeki fiyat, referans fiyat olarak kabul edilmektedir.

Eşdeğeri olmayan
referans ilaçlar


Referans Fiyat
+
Depocu ve Eczacı
Kar Oranları
+
%8 KDV
Eşdeğeri olan referans ilaçlar ve eşdeğer ilaçlar
(8,25 TL üstü)
Referans Fiyatın %60’ı
+
Depocu ve Eczacı
Kar Oranları
+
%8 KDV
Fiyat Korumalı ilaçlar
(15,80 TL üstü)

Referans Fiyatın %80’i
+
Depocu ve Eczacı
Kar Oranları
+
%8 KDV














Depocu ve eczacı kar oranları

Depocuya Satış Fiyatı Depocu Karı % Eczacı Karı %
0 – 10 TL’ye kadar 9 25
10 – 50 TL 8 25
51 – 100 TL 7 25
101 – 200 TL 4 16
200 TL üzeri 2 12








 

 

 

Fiyat değişimi, TL/Euro kuruna bağlanmıştır.  Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden bir Avro değeri; bir önceki yılın Resmi Gazete'de ilan edilen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın günlük Avro satış kuru gerçekleşmeleri esas alınarak hesaplanacak olan yıllık ortalama Avro değerinin yüzde 60 olarak belirlenen uyarlama katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenir.

Fiyat Değerlendirme Komisyonu her yılın ilk kırk beş günü içerisinde toplanarak beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1(bir) Avro değerini ilan eder.


Mevzuat için tıklayınız!