Üye Girişi

Basın


Basın Açıklamaları

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Akademisyenlerini Ağırladı

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Akademisyenlerini Ağırladı

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden gelen 25 akademisyeni ağırladı. Bir günlük program kapsamında önce Abdi İbrahim Ar-Ge ve üretim tesisleri gezildi.  Ardından düzenlenen ‘İlaç Ar-Ge’sinde Üniversite-Sanayi İşbirliği Değerlendirme Toplantısı’nda akademisyenler endüstri temsilcileriyle bir araya gelerek Ar-Ge alandaki işbirliği olanaklarını ele aldı.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın ev sahipliğinde, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 25 akademisyenin katılımıyla Abdi İbrahim Ar-Ge ve üretim tesislerine gezi düzenlendi.

Nezih Barut: “İlaç endüstrisinin gelişiminde üniversite-sanayi işbirlikleri büyük rol oynuyor”

Tesis gezisinde konuşan İEİS Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut endüstri ile akademik çevrenin bir arada olmasının ve birbirini anlamasının tüm kesimler için çok önemli olduğunu vurguladı. İlaç endüstrisinin gelişiminde üniversite-sanayi işbirliklerinin büyük rol oynadığını belirten Barut: “Gururla söylemeliyim ki, İEİS olarak bu konu her zaman önceliklerimiz arasında yer aldı, almaya da devam ediyor. Sendikamız bugüne kadar pek çok üniversite ile işbirliği yaptı. Ankara ve Gazi üniversiteleri ile devam eden protokollerimizin yanı sıra Hacettepe ve İstanbul Üniversiteleri ile de işbirliği protokolleri imzaladık. Bu protokollerin etkin bir şekilde işlemesi ve ortak faydaya dönüşmesi en büyük dileğimiz. Özellikle sektörümüzün geleceği için hayati önem taşıyan Ar-Ge çalışmalarının başarılı olabilmesi açısından, üniversite-sanayi işbirliğinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“Ar-Ge ilaç sektörünün gelişiminin teminatı”

Ar-Ge konusunun ilaç sektörünün gelişiminin teminatı olduğunu söyleyen Nezih Barut, Türk ilaç endüstrisinin Ar-Ge konusuna son dönemde artan bir bilinçle yaklaştığını, firmaların Ar-Ge’ye giderek daha çok pay ayırdığını belirtti. Barut sözlerini şöyle sürdürdü: “Sektörümüzde akredite Ar-Ge merkezi sayımız yıldan yıla artıyor. 2008 yılında akredite Ar-Ge merkezi sayısı sadece 1 iken bugün bu sayı 22’ye çıkmış durumda. Bu artışta, İEİS olarak önemli bir katkımız olduğunu düşünüyorum. Ar-Ge merkezlerinde personel sayısının 50’den 15’e üşürülmesinde, bizim ısrarcı çabalarımızın ve takibimizin büyük etkisi oldu. Üstelik bizim başını çektiğimiz bu düzenleme, sadece sektörümüze değil, farklı sektörlere de önemli fırsatlar sundu.”

“Biyoteknolojiye özel bir önem veriyoruz”

Biyoteknolojik ürünlerin, bugün dünyada toplam ilaç pazarında yüzde 20’den fazla bir paya sahip olduğunun altını çizen Nezih Barut, bu alanın, sektörün geleceğini şekillendireceğini söyledi. Barut: “İEİS olarak, biyoteknolojiye özel bir önem veriyoruz. Türkiye ilaç endüstrisinin istediği atılımı yapabilmesi ve küresel çapta etkiye sahip olabilmesi için biyoteknolojinin kilit rolde olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıl sonunda İEİS koordinasyonunda, Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformunu kurduk. Amacımız, ülkemizde biyoteknolojik ilaç alanının gelişimine daha etkin katkı sağlamak” diye konuştu.

“Ar-Ge liderleri yetiştirmenin önemine inanıyoruz”

Ar-Ge’de başarılı olmak için bu alanda yetişmiş bilim insanı gücünü artırmanın önemine değinen Barut; endüstri olarak Ar-Ge liderleri yetiştirmenin önemine inandıklarını ifade etti. Barut: “Özellikle biyoteknoloji gibi endüstrimizin başlangıç aşamasında olduğu bir alanda nitelikli personel yetiştirmek, etkili know-how transferi yapmak son derece kritik başarı faktörleri olacaktır. Burada hepimize sorumluluk düşüyor. İlaç sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen yetenekli ve istekli gençlerimizi cesaretlendirmek ve destek olmak; sizler kadar bizlerin de, özel sektörün de ortak sorumluluğu diye düşünüyorum. Gençlerimizi sektörümüzle ilgili bilgilendirmek ve ilaç sektörüne yönelmelerine katkıda bulunmak konusunda desteklerinizi bekliyoruz. Müfredatta Ar-Ge ve biyoteknolojiye ağırlık vermek son derece önemli” dedi.

İlaç Ar-Ge’sinde Üniversite-Sanayi İşbirliği Değerlendirme Toplantısı

Tesis gezisinin ardından düzenlenen toplantıda Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu Başkanı ve İEİS Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barlas, Türkiye biyoteknolojik ilaç pazarı, Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu ve Platform üyelerinin bu alandaki yatırımlarını içeren bir sunum gerçekleştirdi. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülbin Özçelikay ile Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan tarafından yapılan sunumlarda ise, fakültelerdeki mevcut Ar-Ge olanakları, bu kapsamda yürütülen projeler ve ilaç Ar-Ge’sinde üniversite-sanayi işbiliğinin önemi ele alındı. 

20.04.2017