Üye Girişi

Basın


Basın Açıklamaları

İEİS VE TİSD’den ortak basın açıklaması

Ülkemiz ilaç sektörünün tüm bileşenleri, zor bir dönemden geçmektedir. Sektörümüzde her geçen gün ağırlaşan sorunlar, uzun süreden bu yana çözüme kavuşturulmamıştır.

Bu sorunlar, maalesef hastalarımızın çok önemli ilaçlara erişememesi sonucunu doğurabilmektedir. Bu olumsuz şartlar altında, hastaların sağlığını tehdit eden sahte ilaçlar konusu da ülkemizin son günlerde gündemine girmiştir.

Ülkemiz için stratejik bir konumda olan ilaç endüstrimizin son günlerde, hak etmediği haberlerle gündeme gelmesini üzüntüyle karşılıyoruz. Doğru analiz ve uygulamalara en fazla ihtiyaç duyulan bu süreçte, eczacılarımızın meslek örgütü olan Türk Eczacıları Birliği’nin 13 Aralık 2013 tarihli basın açıklamasını da bu kapsamda yadırgadık.

İlaç endüstrisinin önde gelen firmalarından birisini hedefe koyarak, ilaç firmalarının bazı uygulamalarını rasyonel dayanağı olmayan analiz ve tespitler ışığında eleştirmenin, mevcut sorunların çözüme kavuşturulmasına herhangi bir katkı yapmayacağını düşünmekteyiz.

Hastalarımızın ilaca erişiminde ortaya çıkan tıkanıklıklar ve sahte ilaç gibi halk sağlığını tehdit eden sorunların, ancak sektör kuruluşları ve kamu kurumlarının yapıcı işbirliği içinde çözülebileceğine inanıyoruz. 

IEIS.jpg TISD.jpg

 

17.12.2013