Üye Girişi

Basın


Basın Açıklamaları

Zehirli varillere ilişkin basın bülteni

Zehirli varillerin toprağa gömülmesi, çevre katliamından da öteye bir insanlık suçudur. Bunu yapanların bir an önce ortaya çıkarılmasını ve hakettikleri cezayı almalarını istiyoruz.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası olarak, olayın faillerinin ortaya çıkarılması için yapılacak bütün çalışmaları destekliyoruz.

Ancak, bu araştırmalar yapılırken, suçlu olduğu kanıtlanmamış bazı kuruluşların isimlerinin gündeme getirilmesinden ve bu kuruluşların yıpratılmasından da kaçınılması gerektiği görüşündeyiz.

İEİS, bu büyük suçu işleyenlerin ortaya çıkarılması ve hakettikleri cezayı almalarının yanı sıra, benzer olayların bir daha yaşanmaması için gereken tüm önlemlerin alınması konusunda da her türlü desteği vermeye hazırdır.

Asla kabul edilemeyecek böyle bir olayın sorumlularının, ilaç sektörünün saygın örgütleri bünyesinde barınmaları da mümkün olmayacaktır.

Saygılarımızla,

Turgut Tokgöz
İEİS Genel Sekreteri


 

13.04.2006