Üye Girişi

Basın


Basın Açıklamaları

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Avrupa Eşdeğer İlaç Birliği’ne üye oldu

Avrupa Eşdeğer İlaç Birliği (EGA) Direktörü Greg Perry, 2006 yılında birliğe üye olan İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’na (İEİS) ilk resmi ziyaretini, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Perry, Türkiye’de bulunduğu süre içinde düzenlenen basın toplantısında, Avrupa Birliği ülkelerindeki eşdeğer ilaç endüstrisi hakkında bilgi verdi.

Greg Perry konuşmasında, İEİS’nin üyeliğini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek AB’deki gelişmelerin Türkiye’yi yakından ilgilendirdiğini belirtti. AB ülkelerinde eşdeğer ilaçların kullanımıyla 18 milyar Euro civarında tasarruf sağlandığını, rekabetin çok yüksek olduğu bu pazar içinde toplam çalışan sayısının 100.000’den fazla olduğunu belirten Perry, “Eşdeğer ilaç endüstrisi, Avrupa Birliği’nde temel ilaç sağlayıcısı konumuna geliyor. Eşdeğer ilaçlar, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde % 60-75, İngiltere, Almanya, Danimarka ve Hollanda’da % 40-45, Portekiz ve Fransa’da ise % 10-15 pazar payına sahip” dedi. Yaşlı nüfusun ve sağlık sistemi ihtiyaçlarının arttığı Avrupa’da, eşdeğer ilaçların rolünün gittikçe güçleneceğine dikkat çeken Perry, bu bağlamda eşdeğer ilaçların AB’de ilaçlara adil erişimin sağlanmasında önemli etkisi olduğunu ifade etti.

Toplantıda konuşma yapan İEİS Başkanı Bülent Eczacıbaşı, eşdeğer ilacın desteklenmesiyle kamu sağlık harcamalarında tasarruf yapılacağını, bu sayede stratejik öneme sahip ulusal ilaç endüstrisinin gelişiminin teşvik edileceğini söyledi. Eşdeğer ve referans ilaçların birbirleri için vazgeçilmez olduğunu, eşdeğer ilacın, referans ilaçtan doğduğunu, referans ürün olmazsa eşdeğerinin olamayacağını belirten Eczacıbaşı, buna karşılık, referans ilaçların koruma süresi boyunca sürdürdükleri tekel durumu sona erdiren eşdeğer ilaçların, piyasada rekabet ortamı yaratarak, referans ilaç firmalarını araştırmaya ve yeni ilaç geliştirmeye teşvik ettiğini ifade etti.

Türkiye’deki eşdeğer ilaç pazarına ait bilgileri aktaran İEİS Genel Sekreteri Turgut Tokgöz ise eşdeğer ilaçların etkin, kaliteli, güvenilir ve ekonomik olduğunun altını çizerek, eşdeğer ilaç kullanımının kamuya ve bireylere sağladığı somut faydalardan bahsetti.

Eşdeğer İlaç Nedir?

Eşdeğer ilaçlar, referans ilaçlarla aynı farmakolojik etkilere sahip olduğu, dolayısıyla hasta üzerinde aynı tedaviyi sağladığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanan ve referans ilaçların koruma süreleri bittikten sonra satışa sunulan ürünlerdir.

    Sn. Bülent Eczacıbaşı konuşma (pdf)
    Sn. Greg Perry sunum (pdf)
    Sn. Turgut Tokgöz sunum (pdf)


 

 

 

23.05.2006