Üye Girişi

Basın


Basın Açıklamaları

İlaç firmalarına yönelik soruşturmayla ilgili basın bülteni

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Başkanı Bülent Eczacıbaşı:
“Yapılan denetimler Referans Fiyat Sistemi’nin doğal bir parçası olup, sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamaya yöneliktir.”

2004 yılında yayımlanan Fiyat Kararnamesi doğrultusunda ilaç fiyatları, 5 Avrupa Birliği ülkesi arasından, ürünün en ucuz olduğu ülkedeki fabrika satış fiyatının referans fiyat kabul edilerek, firmanın beyanı ve Sağlık Bakanlığı’nın onayı sonrasında belirlenmektedir.

Bilindiği gibi, ilaç fiyatları her ülkede piyasa şartlarına bağlı olarak sürekli değişim gösterebilmektedir. İlaç firmaları bu değişimleri takip etmek ve Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde mevzuatımızda gerekli yaptırımlar mevcuttur.

Referans fiyat sisteminin uygulamaya konulması, gerek kamuya sağladığı tasarruf, gerek ilaca erişimi kolaylaştırması ve gerekse fiyatların şeffaflaşması açısından önemli bir açılım olmuştur. Bununla birlikte, uygulamada halen sorunlar yaşanmaktadır. Nitekim 2004 yılından bu yana Fiyat Kararnamesi iki kere, Kararname’nin uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan tebliğ ise dört kere değişikliğe uğramıştır.

29 firma ile ilgili açılan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal eden soruşturma da, uygulamalarda yaşanan sorunların bir yansıması niteliğindedir. Bu soruşturma kapsamında Sendikamızın üyesi 6 firma bulunmaktadır. Üye firmaların yaşadığı sorunların, fiyatların karşılaştırılmasında farklı kaynaklardan sağlanan verilerin esas alınmasından ve değişik tarihlerde yayımlanmış fiyat tebliğlerinin farklı düzenlemeler getirmesinden kaynaklandığını düşünmekteyiz.

Bu sorunlar, Bakanlığımız ve sektörümüzün işbirliğiyle karşılıklı iyi niyet çerçevesinde çözülecektir. Sağlıklı bir yapının oluşması için kaçınılmaz olan bu denetimlerin kurum ve kuruluşların itibarı gözetilerek yürütülmesi gerektiğine inanmaktayız.

Soruşturmanın bir an önce tamamlanması, hem ilaç sektörünün hem de üyelerimizin saygınlığının zedelenmemesi açısından büyük önem taşımaktadır. Soruşturma ve akabinde başlayacak yasal süreç içinde, üyelerimizden herhangi birinde ortaya çıkacak kusurlu bir durum karşısında Sendikamız sessiz kalmayacak ve ihraç dahil gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bülent Eczacıbaşı
İEİS Yönetim Kurulu Başkanı

 

22.06.2006