Üye Girişi

Basın


Basın Açıklamaları

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, “Yeni Teşvik Paketi”ni memnuniyetle karşıladı

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yeni Teşvik Paketi’nde ilaç endüstrisinin stratejik yatırımlar kapsamında yer alması, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. İEİS, söz konusu Teşvik Paketi’nde özellikle ülkemizde üretim ve yatırım açığı bulunan biyoteknoloji, onkoloji ve kan ürünleri gibi özel alanlara da atıfta bulunulmasını ve bu alanlara yapılacak yatırımların yerleri dikkate alınmaksızın 5. bölge desteklerinden yararlanacak olmasını önemli bir gelişme olarak değerlendirmektedir.

İEİS Genel Sekreteri Turgut Tokgöz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz yıl yayınladığımız “Türkiye İlaç Endüstrisinin Küreselleşmesi için Devlet ile Ortak Yol Haritası” başlıklı raporumuzda ilaç endüstrisinin stratejik bir yaklaşıma ihtiyacı bulunduğunu hükümet yetkilileri ile paylaşmıştık. Bu çerçevede, kurgulanmakta olan yeni teşvik sisteminde; katma değeri yüksek ve inovasyona dayalı bir endüstri olan ilaç endüstrimiz için özel bir yaklaşım benimsenmesi talebimizi dile getirmiştik. Söz konusu görüşlerimizin hükümet nezdinde de kabul görmüş olması ve Türkiye ilaç endüstrisini küresel bir oyuncu yapacak stratejik desteğin sağlanmasının adımlarının atılmasını takdirle karşılıyoruz” dedi.

Yeni Teşvik Paketi gibi uygulamalar, hedefini, küreselleşmek ve önemli bir ilaç üretim üssü konumuna gelmek olarak belirleyen ve köklü bir üretim kültürüne ve güçlü bir altyapıya sahip endüstrimiz açısından sevindirici ve motive edici bir gelişme olmuştur.

Sunumlar
T.C. Başbakanlık Yeni Teşvik Sistemi Sunumu
T.C. Ekonomi Bakanlığı Yeni Teşvik Sistemi Sunumu

06.04.2012