Üye Girişi

Basın


Basın Açıklamaları

Güneydoğu Avrupa ilaç endüstrisi geleceğini tartıştı

Güneydoğu Avrupa İlaç Endüstrisi Geleceğini Tartıştı

Güneydoğu Avrupa ilaç otorite ve endüstri temsilcileri, EGA ve İEİS’in organizasyonuyla İstanbul’da buluştu

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) ve üyesi olduğu Avrupa Eşdeğer İlaç Birliği (EGA) tarafından Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “Ulusal İlaç Ajanslarının ve Eşdeğer İlaç Endüstrisinin Avrupa’ya Uyum Süreci” başlıklı “4. EGA Güneydoğu Avrupa İlaç Sempozyumu”, 19 Haziran 2008 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti.

Güneydoğu Avrupa İlaç Sempozyumları, EGA’nın ülkelerin AB’ye uyum sürecini destekleme geleneği çerçevesinde,
    - aday ve yeni üye ülkelerin, AB mevzuatıyla entegrasyon aşamalarında karşılarına çıkabilecek engellere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak ve
    - Güneydoğu Avrupa ülkelerinin ilaç otoriteleri ve firma temsilcilerini bir araya getirerek bölgede işbirliğini artırmak amacıyla düzenleniyor.

Bu sene dördüncüsü düzenlenen sempozyum sonrasında yapılan basın toplantısında İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Genel Sekreteri Turgut Tokgöz şunları aktardı:

“Türkiye, AB’ye katılım yolunda ilerliyor. İlaç alanında da AB mevzuatıyla uyum açısından, Sağlık Bakanlığı’nın öncülüğünde, önemli bir aşamaya gelindi. EGA da endüstrimizin gelişimi ve mevzuatımızın AB mevzuatına uyum çalışmalarında Sendikamıza büyük destek veriyor. AB ile uyum süreci, Türk ilaç endüstrisi açısından çok olumlu olmakla birlikte bu süreçte eşdeğer ilaç endüstrisinin gelişimine olumsuz etkiler yaratabilecek koşulların da olduğunun farkındayız. Bu konuda, daha önce üye olmuş ülkelerin deneyimleri ve bu deneyimlerin sonuçları bize yol gösteriyor.”

Tokgöz ayrıca şunları ekledi: “Türkiye, güçlü ve gelişime açık bir eşdeğer ilaç endüstrisine sahip. Eşdeğer ilaçta rekabet gücümüzün artırılması için hem ulusal hem de AB otoritelerinin eşdeğer ilaçlarla ilgili olumlu ve teşvik edici düzenlemeler yapması beklentisindeyiz”.

EGA Direktörü Greg Perry ise “EGA, her zaman Güneydoğu Avrupa ülkelerinin AB’ye uyum potansiyellerinin yüksek olduğuna inandı. Bu sempozyum gibi organizasyonların tetikleyeceği sinerjiyle, bu ülkelerin Avrupa ilaç endüstrisinin geleceğine katkılarının büyük olacağı görülmektedir. Eşdeğer ilaçlar tüm dünyada olduğu gibi, Türk sağlık sistemi içinde temel bir rol üstleniyor. Bu nedenle eşdeğer ilaç endüstrisinin önündeki engellerin kaldırılarak gelişiminin hızlanmasının desteklemesi gerekiyor” dedi 

Basın Konuşması


İEİS Genel Sekreteri Turgut Tokgöz'ün konuşması

Değerli Basın Mensupları,

Toplantımıza hoş geldiniz.

4. EGA Güneydoğu Avrupa İlaç Sempozyumu’na ilişkin bilgileri paylaşmak üzere sizleri davet ettik. Katılımınız için teşekkür ediyorum.

EGA Direktörü Sayın Greg Perry de bugün aramızda bulunuyor. Greg Perry artık basınımızın da tanıdığı bir isim. Perry’yi ülkemizde yeniden görmekten mutluluk duyuyoruz.

“4. EGA Güneydoğu Avrupa İlaç Sempozyumu”, Sendikamız ile üyesi olduğumuz Avrupa Eşdeğer İlaç Birliği’nce (EGA) Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlendi.

2005 yılında başlatılan sempozyum dizisi, daha önce Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan’da, Avrupa Birliği üyesi ve Güney Avrupa ülkelerinden endüstri ile resmi otorite temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleşmişti. Sempozyumun bu yılki başlığı, “Ulusal İlaç Ajanslarının ve Eşdeğer İlaç Endüstrisinin Avrupa’ya Uyum Süreci”.

Bugünkü sempozyum’a; Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan ve Slovenya’nın resmi otorite ve firma temsilcileri katılıyor. Davet edilen ülkelerin ilaç ve patent otoriteleri temsilcilerinin 4 yıldır bu toplantı dizisine gösterdikleri ilgi, eşdeğer ilaç endüstrisi için motive edici bir yaklaşım.

Daha önce yapılan sempozyumlarda olduğu gibi, bu buluşmanın da, aday ve yeni üye ülkelerin, AB mevzuatıyla entegrasyon çalışmalarına ışık tutacağına ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasında işbirliğini artıracağına inanıyorum.

Sempozyumda, Türkiye’de Müzakere Sürecinin İlaç Sektörüne Etkileri, Güneydoğu Avrupa Ülkelerinde Sağlık Hizmetleri Göstergeleri ve Eşdeğer İlaç Düzenlemeleri, Patent Yasaları ve Hastaların Bilgilendirilmesi gibi konular ele alınıyor.

Eşdeğer ilaç pazarının gelişiminin sağlanmasında kritik bir role sahip olan fikri mülkiyet hakları her zaman olduğu gibi sempozyumda önemli bir yer tutuyor.

Rekabet ve fikri mülkiyet hakları arasında rasyonel bir dengenin sağlanması eşdeğer ilaç endüstrisi için yaşamsal bir konu. Gerçek yeniliği kapsayan fikri mülkiyet hakları, inovasyonu teşvik ederken, çerçevesi gereğinden fazla genişletilmiş haklar, rekabeti ve ilaca erişimi engelliyor. Bu doğrultuda sadece tedaviye gerçek yenilik getiren buluşların koruma kapsamında yer alması gerekiyor.

Ülkemiz açısından konuyu ele aldığımızda, fikri mülkiyet haklarına ilişkin AB ve diğer uluslararası düzenlemelerle uyumun geçmiş yıllarda sağlanmış olduğunu görüyoruz. Ancak, Türkiye’nin üyeliğine ilişkin müzakere sürecinde gündeme gelecek olan, veri münhasıriyetinin 8+2+1 yıla çıkarılması ve ayrıca geçtiğimiz Salı günü açılan ““Fikri Mülkiyet Hukuku" müzakere başlığında yer alan Ek Koruma Sertifikası uygulaması, büyük öneme sahip. Her iki uygulamanın da ülkemizin sosyoekonomik durumu ve endüstrimizin yapısı göz önüne alınarak üyeliğimizle birlikte ve geriye dönük olmaksızın başlatılması gerektiğine inanıyoruz. Nitekim, AB’ye yeni üye olan ülkelere bakıldığında, Polonya, Macaristan gibi bazı ülkelerin Ek Koruma Sertifikası uygulamasını tam üyelik tarihi ile ilişkilendirebildikleri ve üye olduktan sonra bile 6 yıllık veri münhasıriyeti süresini aynen korudukları dikkate alınması gereken hususlar.

Türkiye olarak Sempozyumda biz neler dile getirdik? Türkiye, AB’ye katılım yolunda ilerliyor. İlaç alanında da AB mevzuatıyla uyum açısından, Sağlık Bakanlığı’nın öncülüğünde, önemli bir aşamaya gelindi. Ancak halen uygulamada bazı sorunlar yaşanıyor. Gerek Sağlık Bakanlığı gerekse sektör olarak bu sorunları hızla çözmek yolunda çalışmalarımızı bereberce sürdürüyoruz.

AB ile uyum süreci, Türk ilaç endüstrisi açısından olumlu olmakla birlikte bu süreçte eşdeğer ilaç endüstrisinin gelişimine olumsuz etkiler yaratabilecek koşulların da olduğunun farkındayız. Bu konuda, daha önce üye olmuş ülkelerin deneyimleri ve bu deneyimlerin sonuçları bize yol gösteriyor.

Türkiye, güçlü ve gelişime açık bir eşdeğer ilaç endüstrisine sahip. Eşdeğer ilaçların rekabet gücünün artırılması için hem ulusal otoritenin hem de AB otoritelerinin eşdeğer ilaçlarla ilgili olumlu ve teşvik edici düzenlemeler yapması beklentisindeyiz.

Değerli Basın Mensupları,

Avrupa Eşdeğer İlaç Birliği, endüstrimizin gelişimi ve mevzuatımızın AB mevzuatına uyum çalışmalarında Sendikamıza büyük destek veriyor. Bunun için EGA’ya tekrar teşekkürlerimizi sunuyorum. Şimdi sözü, EGA Direktörü Greg Perry’ye bırakıyorum.

Katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum.


 

19.06.2008