Üye Girişi

Temel Göstergeler


Türkiye İlaç Pazarı

İlaç Pazarı (üretici fiyatlarıyla)

Türkiye ilaç pazarı 2020’de değerde 47,9 milyar TL’ye kutu ölçeğinde ise %7 küçülerek 2,2 milyar hacme gerilemiştir.

Kaynak: IQVIA, İEİS


Referans-Eşdeğer İlaçlar

Referans ilaç pazarı, 2020’de 32,7 milyar TL’ye ulaşmıştır. Kutu ölçeğinde ise 0,89 milyar kutu satış gerçekleşmiştir. Eşdeğer ilaç pazarı ise aynı dönemde değerde 15,2 milyar TL’ye kutu ölçeğinde ise 1,31 milyar hacme ulaşmıştır.
 


Kaynak: IQVIA, İEİSKaynak: IQVIA, İEİS


Referans-Eşdeğer İlaçların Pazar Payları
 

  
Kaynak: IQVIA, İEİS


İthal-İmal İlaçlar

İthal ilaç pazarında 2020’de değerde 23,6 milyar TL, kutuda ise 0,27 milyar kutu satış gerçekleşmiştir. Yurt içinde üretilen ilaçlar ise bu dönemde 24,3 milyar TL’ye ve 1,94 milyar kutu satışına ulaşmıştır.


Kaynak: IQVIA, İEİS


Kaynak: IQVIA, İEİS


İthal-İmal İlaçların Pazar Payları

  

Kaynak: IQVIA, İEİS 
 


Tedavi Gruplarına Göre İlaç Tüketimi

Tedavi Gruplarına Göre Tutar Ölçeğinde İlaç Tüketimi

Onkoloji ilaçları %14,5 pay ile 2020 yılında pazarda değer bazında en çok satışa sahip olan tedavi grubu olmuştur.

 

 

Kaynak: IQVIA, İEİS, “Antibiyotik :Antibakteriyaller,Antimikotikler ve Antivirallerden olusan ATC grupları kullanılmıştır”


Tedavi Gruplarına Göre Kutu Ölçeğinde İlaç Tüketimi

Kutu bazında 2020’de pazarda başı çeken tedavi grubu %10,5 ile kardiyovasküler ve %10,2 ile antiromatizmal ilaçlar olmuştur.

Kaynak: IQVIA, İEİS, “Antibiyotik :Antibakteriyaller,Antimikotikler ve Antivirallerden olusan ATC grupları kullanılmıştır”


Biyoteknolojik İlaçlar

Biyoteknolojik ilaçlar, 2020’de 8,7 milyar TL'ye ve 34,3 milyon kutu satışa ulaşmıştır. Referans biyoteknolojik ilaçlar bu dönemde %22,5 artış göstererek 7,8 milyar TL olmuştur. Biyobenzer ilaçlar ise aynı dönemde %48,3 artarak 907,1 milyon TL'ye ulaşmıştır.

Kaynak: IQVIA, İEİS

Kaynak: IQVIA, İEİS


Dış Ticaret

Türkiye genel ihracatında gerilemenin yaşandığı 2020 yılında ilaç ihracatı yıllık bazda %27,3 artışla 1,84 milyar ABD dolarına ulaşarak yılı rekor seviyesinde tamamlamıştır. Türkiye ihracatının %12,3 büyüdüğü 2015 – 2020 yılları arasında ise ilaç ihracatı %64,7 artışla güçlü bir performans sergilemiştir.
 

Kaynak:TÜİK, İEİS

2020 yılında ilaç ithalatı %1,5 artışla 5,64 milyar ABD doları seviyesine ulaşmıştır. 2015-2020 yılları arası dönemde ilaç ithalatının büyüme oranının %14,3 olarak gerçekleşmiştir. .
 

Kaynak:TÜİK, İEİS