Üye Girişi

İEİS


Genel Sekreterlik

İEİS Genel Merkezi İstanbul’da olup Ankara’da bir ofisi bulunmaktadır.

Savaş Malkoç                     Genel Sekreter                                          savas.malkoc@ieis.org.tr
Begüm Kazak Genel Sekreter Asistanı begum.kazak@ieis.org.tr
Dilek Yılmaz Resepsiyon Görevlisi dilek.yilmaz@ieis.org.tr

Ankara Temsilciliği

Resmi otorite ile etkin iletişim halinde olan Ankara Temsilciliği, endüstri ve politika yapıcılar arasında köprü görevini üstlenir. Temsilcilik ayrıca Sendikayı, çeşitli resmi platformlarda temsil eder.  

Ali Cem Ersoy Genel Sekreter Yardımcısı alicem.ersoy@ieis.org.tr
Uzm. Ecz. Ensar Korkut Kılıç Mali ve Ticari Konular Kamu İlişkileri Birimi Kıdemli Uzmanı  ensar.kilic@ieis.org.tr

Endüstriyel İlişkiler ve Stratejik Analiz

Sendika’nın yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili kuruluşlarla ilişkilerini yönetir. Birim ayrıca, Türkiye İlaç İhracatçıları Platformu'nun ve Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu'nun çalışmalarını yürütür. Üretim, çevre, Ar-Ge ve biyoteknoloji gibi endüstriyi yakından ilgilendiren alanlarda çalışmalar yapar. Farklı kaynaklardan topladığı yurtiçi ve yurtdışı sağlık ve ilaç verilerini bir araya getirir ve yaptığı katma değerli analizlerle çeşitli rapor ve sunumlar hazırlar. 

Ferda Fındık Yakar Grup Müdürü ferda.findik@ieis.org.tr 
Sedat Boz Müdür sedat.boz@ieis.org.tr
Aliye Burçin Karacabey        Müdür Yardımcısı                                     burcin.bademci@ieis.org.tr

Mevzuat ve Hukuk İşleri

Ruhsatlandırma, fiyatlandırma, geri ödeme, tanıtım, fikri mülkiyet hakları gibi konularla ilgili düzenlemeler bu birimin sorumluluğundadır. Çeşitli alanlardaki çalışma gruplarını koordine etmek ve pozisyon belgelerinin hazırlanması da bu birimin faaliyet alanına girer.  

Av. Bilge Özlem Ünsal    Müdür                                 bilge.unsal@ieis.org.tr

Kurumsal İletişim

Birim, Sendika’nın stratejik iletişim yaklaşımı doğrultusunda, üyelerle, basınla ve diğer paydaşlarla ilişkileri yürütür. Kurumsal yayınların içeriklerini hazırlamak, basım ve dağıtımlarını sağlamak da bu birimin faaliyet alanına girer. Birim ayrıca, eğitim toplantıları, seminerler ve konferanslar organize eder, internet sitesinin ve sosyal medya hesaplarının yönetimini üstlenir. 

Güneş Özdek              Grup Müdürü                         gunes.ozdek@ieis.org.tr


İdari ve Mali İşler

Mali ilişkiler, nakit yönetimi ve satın alma faaliyetlerinden sorumludur. Vergilendirme mevzuatına ilişkin gelişmeleri takip eder.

Muhittin Yüksel             Müdür                                       muhittin.yuksel@ieis.org.tr