Üye Girişi

İEİS


Logomuz Ne Anlatıyor?

Tablet formunu çağrıştırması amacıyla seçilen bir dairenin, dört parçaya bölünüp, parçaların tekrar kurgulanmasıyla bir logo oluşturuldu. Logonun, dışadönük, değişime açık, dinamik ama aynı zamanda sağlam ve kalıcı bir duygu vermesi amaçlandı.

Daire parçalarının dışadönük olması, Sendikanın resmi otorite, doktor, eczacı ve diğer paydaşlarıyla iletişime açık tutumunu simgeliyor. Dairelerin iç içe geçmiş olması ise Sendikanın üyeleriyle birlikteliğini anlatıyor. Her daire parçasının kendi içinde de çizgilerle bölünmesi, çoğul bir anlam yüklüyor. Bu çoğul anlam, üyelerin faaliyet alanı ve üretim çeşitliliğini, sağlık sektöründeki paydaşların çokluğunu belirtiyor. Çizgilerin çakışması ve birleşmesi, bu çoğulluğun ortak hedeflerde buluşmasını, çizgilerin dışa dönük olmaları ise, üyelerimizin uluslararası faaliyetlerini, ihracat kapasitelerini ve dışa açılmalarını ifade ediyor.

Logomuzun, tasarım anlayışı ve kullanılan renkler itibarıyla, sağlıklı, sıcak ve sağlam bir duruş sergilediğine, logoda yer alan mavinin; ileri görüşlülüğü, sağlığı ve hareketi, kırmızının ise; enerji, güç ve güveni çağrıştırdığını düşünüyoruz.

50.yıl kuruluş yıldönümü logomuz da bugüne dek biriktirdiğimiz kurumsal değerler ve geleceğe dönük yönümüz teması hedef alınarak hazırlanmıştır. Logo, İEİS’in köklü ve güçlü geçmişine ve geleceğe uzanan vizyonuna işaret etmektedir.