Üye Girişi

Etkinlikler

Toplantılar

‘İLAÇ AR-GE’SİNDE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI’

İEİS tarafından, 14 Nisan 2017 tarihinde, İEİS Ar-Ge Çalışma Grubu üyeleri ile Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu temsilcilerinin katılımıyla ‘İlaç Ar-Ge’sinde Üniversite-Sanayi İşbirliği Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.  Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu Başkanı ve İEİS Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barlas, İEİS Kamu ve Akademik İlişkiler Danışmanı Vedat Eğilmez, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülbin Özçelikay ile Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan’ın birer sunum gerçekleştirdiği toplantıda üniversite ve sanayi bakış açılarıyla ilaçta Ar-Ge ve bu alandaki işbirliği olanakları tartışıldı.

14.04.2017