Üye Girişi

Etkinlikler

Toplantılar

TÜRKİYE İLAÇ ENDÜSTRİSİ'NİN KÜRESELLEŞMESİ İÇİN DEVLETLE ORTAK YOL HARİTASI TANITIM TOPLANTISI -İSTANBUL


BASIN BÜLTENİ

Sendikamız, “Türkiye İlaç Endüstrisi’nin Küreselleşmesi için Devlet ile Ortak Yol Haritası Raporu”nu düzenlediği bir toplantıyla kamuoyuyla paylaştı.

Uluslararası strateji ve yönetim danışmanlık kuruluşu The Boston Consulting Group (BCG) tarafından hazırlanan rapor; Türkiye ilaç sektörünün sorunlarını çözmeyi, ilaç endüstrisini geleceğe taşımayı ve ülke ekonomisine değer katmayı amaçlıyor. Rapor, ilaç endüstrisinin mevcut durumu, amaç ve hedeflerinin belirlenmesi, önerilen endüstri stratejisi ve eylem planları başlıklarından oluşuyor ve Türkiye ilaç endüstrisinin stratejik bir yaklaşımla yakalayabileceği küresel rolü tarif ediyor. Toplantının açılış konuşmaları, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ekrem Atbakan ve Sendikamız Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut tarafından yapıldı.

Sağlıkta Dönüşüm Programı takdir topladı

Sendikamız Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, 2004 yılında devlet tarafından başlatılan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile vatandaşlarımızın sağlıkta kaliteli, daha adil ve daha kolay ulaşılabilir hizmetten yararlanmasının ve bu uygulamaların başlatıldığı günden itibaren geliştirilerek istikrarlı bir biçimde devam ettirilmesinin büyük takdir topladığını söyledi.

Bu politikalar çerçevesinde oluşan ve “Türkiye İlaç Endüstrisi’nin Küreselleşmesi için Devlet ile Ortak Yol Haritası Raporu” da yer alan olumlu göstergelerin; ülkemizde sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyetin, 2003 ile 2010 yılı arasında yaklaşık 2 kat arttığına işaret ettiğini belirten Barut, sözlerine şöyle devam etti:

“İlaç endüstrimiz de, sağlık sistemimizin ayrılmaz bir parçası olarak, bu dönüşüm sürecinde üzerine düşen görevi özveriyle yerine getirmiş ve getirmeye de devam edecektir. Uluslararası standartlarda üretim yapan 49 üretim tesisi, 300’e yakın kuruluş ve 30 bin çalışanı ile 6 bine yakın ürünü halkımızın hizmetine sunan ilaç endüstrisi, ülkemizin küresel arenada rekabet edebilir konuma ulaşmasında, kilit sektörlerden birisidir.”

Daha fazla üretim ve ihracat gerekiyor

İlaç endüstrisinin küresel ilaç ticaretinde hak ettiği payı henüz alamadığını belirten Barut; sektörün Türk ekonomisine katkısının daha fazla üretim ve ihracat ile üst seviyelere taşınabileceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Bu hedef doğrultusunda, Türkiye ilaç sektörünün sorunlarına çözüm üretmek endüstriyi geleceğe taşımak ve ülke ekonomisine değer yaratmak amacıyla; uluslararası strateji ve yönetim danışmanlık kuruluşu The Boston Consulting Group ile “Türkiye İlaç Endüstrisi’nin Küreselleşmesi için Devlet ile Ortak Yol Haritası Raporu” hazırlandığını ifade eden Barut, raporun genel ekonomik göstergeler, sektörel veriler titizlikle analiz edilerek, sektör ve resmi otoritenin görüşleri ile diğer ülkelerin deneyimleri dikkate alınarak yaklaşık 6 ayda tamamlandığını aktardı.

Atılacak ortak adımlar endüstriyi yeni ufuklara taşıyacak

Atılacak ortak adımların, Türkiye ilaç endüstrisini ve ülke ekonomisini yeni ufuklara taşıyacağına inancının altını çizen Barut, bundan sonraki yol haritasının; devlet ve sektör paydaşlarının katkı ve çabalarıyla belirleneceğine dikkat çekerek, “Bu yolda, devletimizin, ilaç endüstrisinin tüm bileşenlerinin, akademik çevrelerin ve meslek kuruluşlarının desteği ve birlikte çalışması kritik önem taşımaktadır. Dolayısıyla amacımız, “Türkiye İlaç Endüstrisi’nin Küreselleşmesi için Devlet ile Ortak Yol Haritası” olan raporumuzu sayın bakanlarımızın katılımıyla sunmaktı. Sektörün vizyonuna ilişkin önemli sonuçları içeren raporun paylaşılacağı toplantımızda kendilerinin de aramızda bulunarak sektörümüze verdikleri desteği yakından hissetmek isterdik. Ancak ajandalarındaki değişiklik nedeniyle bugün aramızda bulunamadılar” dedi.

İlerleyen günlerde yol haritasını belirlerken hükümet ve ilgili tüm taraflarla bir araya gelmek üzere etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını söyleyen Barut, ilgi ve desteğini esirgemeyerek toplantıya katılan tüm yetkililer ve katılımcılara teşekkür ederek sözlerine son verdi.


Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ekrem Atbakan


İEİS Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut

15.12.2011